Badania

Zainteresowania

 • Starzenie się społeczeństw (gerontologia społeczna, gerontechnologia, srebrna gospodarka)
 • Ekonomika pracy
 • Zarządzanie publiczne / współzarządzanie / polityka publiczna
 • Innowacje społeczne
 • Polityka społeczna
 • Kultura współczesna
 • Rozwój alternatywny
 • Rynek gier i programów komputerowych (ludologia)
 • Socjologia ryzyka i zaufania
 • Rozwój społeczności

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • od2021

  Observatory for Public Sector Innovation - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

  https://oecd-opsi.org/

 • od2021

  European Society for Socially-Embedded Technologies - Work Group on Sharing and Caring

  https://hub.eusset.eu

 • od2020

  WeObserve Community of Practice: UN Sustainable Development Goals and Citizen Observatories; Impact and value of citizen observatories for governance

  https://www.weobserve.eu/

 • od2018

  EMES (The Emergence of Social Enterprises in Europe) European Research Network

  http://emes.net/

 • od2016

  RegioNetwork platform

 • od2016

  IEEE Computer Society Technical Community on e-Government; IEEE Internet of Things Community; IEEE Smart Cities Community

  www.ieee.org

 • od2016

  EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology)

  www.euroscience.org

Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism naukowych

 • 20192014

  Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie/Polish-Studies.Interdisciplinary

  www.pol-int.org

 • 20152013

  International Journal of Management, Economics & Social Sciences

  www.ijmess.com

 • od2013

  International Journal of Scientific & Technology Research

  www.ijstr.org

Działalność popularnonaukowa

 • 2020-obecnie
  Współpracownik - Senior Hub. Instytut Polityki Senioralnej
  Konsultowanie projektów badawczych
 • 2016-obecnie
  Współpracownik - International MultiCultural Network
  Promocja roku wielokulturowości w Azerbejdżanie na prośbę Uniwersytetu Khazar w Baku
 • 2016-obecnie
  Współpracownik - Active Ageing Network
  Dostarczanie informacji do bazy danych o badaniach dotyczących starości i starzenia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • 2016-obecnie
  Współpracownik - Rzecznik Praw Obywatelskich
  Akcja ``Za starość naszą i waszą!`` - Promocja konwencji o prawach osób starszych Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • 2015-obecnie
  Współpracownik - Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  Konsultowanie projektów badawczych
 • 2015-obecnie
  Członek rady fundacji - Fundacja Druga Wiosna
  Sprawowanie funkcji nadzorczych, kontroli wewnętrznej i udzielanie konsultacji merytorycznych
 • 2013-obecnie
  Współpracownik - Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych ``SocLab``
  Konsultowanie projektów badawczych
 • 2009-obecnie
  Webmaster - Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Universitas Bialostocensis
  Tworzenie, aktualizacja i marketing stron internetowych; pomoc organizacyjna i merytoryczna przy realizacji projektów społecznych Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Ładniej? PRL w przestrzeni miasta, 35 lat później i Białostocki Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji miejskiej
 • 2011-2013
  Projekt ``Starość i starzenie się``
  Prowadzenie bloga internetowego stanowiącego przegląd bieżących wiadomości o procesie starzenia się społeczeństw i życiu w okresie starości (dostępny w serwisach Scoop.it, Facebook, Twitter, WordPress i Tumblr)
 • 2011-2013
  Fundator i wiceprezes zarządu - Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
  Kierowanie bieżącą działalnością fundacji; planowanie rozwoju organizacji; tworzenie projektów i planów działania; poszukiwanie źródeł finansowania działalności statutowej; pozyskiwanie współpracowników i wolontariuszy; budowa kontaktów w sieciach i federacjach - reprezentacja organizacji w: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Wspólturze - nieformalnej sieci instytucji kultury, Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Koalicji Otwartej Edukacji, Polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, partnerstwie Creative Poland, sieci My Obywatele, Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska
 • 2010-2012
  Wolontariusz - Fundacja Dobra Sieć i Fundacja Orange
  Projekt
  E-wolontariat - pomoc w promocji i marketingu portalu e-wolontariat.pl, przygotowanie materiałów upowszechniających dobre praktyki wolontarystyczne poprzez wykorzystanie nowych mediów i technologii cyfrowych
 • 2010-2012
  Wolontariusz - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  Projekt Zysk z dojrzałości - pomoc merytoryczna przy prowadzeniu portalu zysk50plus.pl, monitoring mediów oraz zbieranie informacji z zakresu aktywizacji starszych pracowników i ich pozycji na rynku pracy