List

A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and Reliable Contractual Arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, pp. 75-100.

  Posts

No posts