List

A. Klimczuk, Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu (The Benefits, Opportunities and Threats in the Realization of the Medialab Idea), [in:] A. Orlik (ed.), Digitalizacja dziedzictwa, Fundacja Ortus, Warszawa 2010, pp. 15-18.

  Posts

No posts