List

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm – outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for Business – Outplacement Under Increasing Risk and Flexibility in Organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, pp. 41-84.

  Posts

No posts