List

Członkowie Międzynarodowej Sieci Relacji Międzypokoleniowych (Generationes) z dumą prezentują najnowsze wydanie wspólnie opracowanego kompendium “Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych”.

Nowa wersja zawiera 17 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, polski, portugalski, szwedzki, węgierski, turecki, rumuński, litewski, słoweński (nowy), bośniacki (nowy), ukraiński (nowy), rosyjski (nowy) i chiński (nowy).

Układ kompendium został zaprojektowany tak, aby możliwe było stosowanie go do tłumaczenia konkretnych pojęć i terminologii z zakresu badań nad pokoleniami i relacjami międzypokoleniowymi z jednego języka na inny.

**
The members of the International Network for the Analysis of Intergenerational Relations (Generationes) proudly present the most recent issue of the jointly produced compendium “Generations, Intergenerational Relations and Generational Policy”.

This new version includes 17 languages: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Portuguese, Swedish, Hungarian, Turkish, Romanian, Lithuanian, Slovenian (new), Bosnian (new), Ukrainian (new), Russian (new) and Chinese (new).

The layout of the compendium is designed for using it to translate the specific concepts and terminology of research into generations and intergenerational relations from one language into another.

**

Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium

Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium

Générations, relations intergénérationelles, politiques de générations. Un abrégé multilingue

Generaciones, relaciones intergeneracionales, política generacional. Un compendio multilingüe

Generazioni, relazioni intergenerazionali, politica generazionale. Un compendio multilingue

Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium

Gerações, relações intergeracionais, política geracional. Um compêndio multilíngue

Nemzedékek, nemzedékek közötti kapcsolatok, nemzedéki politika. Többnyelvű kompendium

Generații. Politici generaționale și relații intergeneraționale. Un compendiu multilingvistic

Generationer, relationer mellan generationer, generationspolicy. Ett mångspråkigt kompendium

Kartos, kartų santykiai, kartų politika. Daugiakalbis kompendiumas

Kuşaklar, kuşaklararası ilişkiler, kuşak politikasi. Çok dilli bir Rehber

Generacije, medgeneracijski odnosi, medgeneracijska politika. Kompendij v več jezikih

Generacije, međugeneracijski odnosi, generacijska politika. Višejezični kompendium

Покоління (генерації), міжгенераційні відносини, політика міжгенераційних відносин. Багатомовний компендіум

Поколения, межпоколенческие отношения, межпоколенческая политика. Многоязыковой компендиум

代,代际关系,代际政策. 多语言版本