List

A. Klimczuk, Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku (Open Scientific Publication as a Method of Social Intervention. Case Study), „E-naukowiec” 30.11.2012, electronic publication: http://e-naukowiec.eu/andrzej-klimczuk-otwarta-publikacja-naukowa-jako-metoda-interwencji-spolecznej-studium-przypadku/.