List

A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement under Conditions of Increased Risk and Flexibility of the Organization), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.