List

A. Klimczuk, Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing), „Magazyn Miasta” 2013, Issue 2 (3), pp. 15-17.