List

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: nastroje społeczno-gospodarcze, Gazeta SGH, 27.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-nastroje-spoleczno.