List

A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce – nauczanie i wyzwania (Vocational Education in Poland – Teaching and Challenges), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.