List

A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders – ALICE. The report of the evaluation studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159pp. (unpublished report)