Andrzej Klimczuk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Współautor modelu działania i założyciel Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku stanowiącego węzeł w ogólnopolskim Obserwatorium Żywej Kultury. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Rozwoju Filantropii oraz Fundacji Dobra Sieć. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis, European Map of Intergenerational Learning, East European Sub-Regional Association of Schools of Social Work, European Sociological Association i International Sociological Association.

Autor prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej, m.in. książek:
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, 2012;
Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century, 2012;
Aging in the Social Space (z Łukaszem Tomczykiem), 2015;
Economic Foundations for Creative Ageing Policy, 2015 i 2017 (2 tomy);
Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (red. K. Lüscher, A. Hoff, A. Klimczuk, M. Sanchez), wydania 2015-2017.
-Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy (red. z Ł. Tomczykiem)
-Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts (red. z Ł. Tomczykiem)
-Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population (red. z Ł. Tomczykiem).

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe 2013

  Studia podyplomowe Ekonomia społeczna

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Studia doktoranckie 2012

  Studia doktoranckie z zakresu ekonomii

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Studia magisterskie 2008

  Studia magisterskie z zakresu socjologii

  Uniwersytet w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe

 • Obecnie2007

  Badacz niezależny

  Ekonomia, socjologia i polityka społeczna

 • Obecnie2014

  Tłumacz

  J. angielski i j. niemiecki

 • Obecnie2005

  Ekspert

  M.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, WYG International, Narodowe Forum Doradztwa Kariery

 • 20132011

  Wiceprezes zarządu

  Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

 • 20092004

  Redaktor

  M.in. o2.pl Sp. z o.o., Interia.pl S.A., Gry-Online S.A., Independent Press

 • 20042002

  Koordynator merytoryczny

  Gamesweek.pl

Kiedy wyczerpiesz wszystkie możliwości, pamiętaj o jednym – wcale ich nie wyczerpałeś.

Osiągnięcia

 • 2016
  Stypendium Haverford Institute of Public Sociology
  Na udział w 3rd International Sociological Association Forum, Vienna
 • 2015
  Stypendium Salzburg Global Seminar

  Na udział w Sesji 540: “Aging Societies: Advancing Innovation and Equity”

 • 2015
  Honorowa nagroda za prezentację wysoko ocenianego referatu na Międzynarodowym seminarium nt. Indeksu Aktywnego Starzenia
  Komisja Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, Oxford Institute of Population Ageing
 • 2015
  Junior Scholar Grant przyznany przez Europejskie Towarzystwo Socjologiczne

  12-ta konferencja ETS

 • 2013
  Wyróżnienie za osiągnięcie wysokiej średniej ocen z toku studiów w ramach studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

 • 2011
  Stypendium edukacyjne Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Pierwsza edycja programu Akademia Mediów

 • 2010
  Nagroda artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

  Za 2010 rok w kategorii ochrony dziedzictwa dla Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku za całokształt działalności w zakresie popularyzacji historii miasta

 • 2010
  Projekt Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

  Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania: zwycięski artykuł w konkursie na pracę naukową z zakresu edukacji globalnej

 • 2009
  III miejsce w V edycji konkursu naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego o nagrodę im. prof. Jerzego Piotrowskiego

  Za pracę magisterską o tematyce gerontologicznej

 • 2008
  Dyplom honorowy ukończenia wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie w Białymstoku