Andrzej Klimczuk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Współautor modelu działania i założyciel Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku stanowiącego węzeł w ogólnopolskim Obserwatorium Żywej Kultury. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Rozwoju Filantropii oraz Fundacji Dobra Sieć. W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis, European Citizen Science Association, European Sociological Association, Human Development and Capability Association, International Political Science Association i International Sociological Association.

Autor prac naukowych z zakresu gerontologii i polityki społecznej, m.in. książek:
Economic Foundations for Creative Ageing Policy (2 tomy);
-Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population (red. z Ł. Tomczykiem);
Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych (z G. Gawronem, Z. Szwedą-Lewandowską);
The Collaborative Economy in Action: European Perspectives (red. z V. Česnuityte i G. Avram);
Demographic Analysis: Selected Concepts, Tools, and Applications.
Jest redaktorem wybranych sekcji w Encyclopedia of Gerontology and Population Aging.

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe 2013

  Studia podyplomowe Ekonomia społeczna

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Studia doktoranckie 2012

  Studia doktoranckie z zakresu ekonomii

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Studia magisterskie 2008

  Studia magisterskie z zakresu socjologii

  Uniwersytet w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe

 • Obecnie2007

  Badacz niezależny

  Ekonomia, socjologia i polityka społeczna

 • Obecnie2014

  Tłumacz

  J. angielski i j. niemiecki

 • Obecnie2005

  Ekspert

  M.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, WYG International, Narodowe Forum Doradztwa Kariery

 • 20132011

  Wiceprezes zarządu

  Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

 • 20092004

  Redaktor

  M.in. o2.pl Sp. z o.o., Interia.pl S.A., Gry-Online S.A., Independent Press

 • 20042002

  Koordynator merytoryczny

  Gamesweek.pl

Kiedy wyczerpiesz wszystkie możliwości, pamiętaj o jednym – wcale ich nie wyczerpałeś.

Osiągnięcia

 • 2016
  Stypendium Haverford Institute of Public Sociology
  Na udział w 3rd International Sociological Association Forum, Vienna
 • 2015
  Stypendium Salzburg Global Seminar

  Na udział w Sesji 540: “Aging Societies: Advancing Innovation and Equity”

 • 2015
  Honorowa nagroda za prezentację wysoko ocenianego referatu na Międzynarodowym seminarium nt. Indeksu Aktywnego Starzenia
  Komisja Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, Oxford Institute of Population Ageing
 • 2015
  Junior Scholar Grant przyznany przez Europejskie Towarzystwo Socjologiczne

  12-ta konferencja ETS

 • 2013
  Wyróżnienie za osiągnięcie wysokiej średniej ocen z toku studiów w ramach studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

 • 2011
  Stypendium edukacyjne Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Pierwsza edycja programu Akademia Mediów

 • 2010
  Nagroda artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

  Za 2010 rok w kategorii ochrony dziedzictwa dla Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku za całokształt działalności w zakresie popularyzacji historii miasta

 • 2010
  Projekt Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

  Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania: zwycięski artykuł w konkursie na pracę naukową z zakresu edukacji globalnej

 • 2009
  III miejsce w V edycji konkursu naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego o nagrodę im. prof. Jerzego Piotrowskiego

  Za pracę magisterską o tematyce gerontologicznej

 • 2008
  Dyplom honorowy ukończenia wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie w Białymstoku