List

A. Klimczuk, Czynniki utrudniające wdrażanie outplacementu w firmach (Factors hindering the implementation of outplacement in firms), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 137-140.