List

A. Klimczuk, Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa (How to Disseminate Innovations for an Ageing Population), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2016, nr 17, p. 17.