List

A. Klimczuk, Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social Capital of Older People. By Seniors for Seniors), Federacja FOSa, Olsztyn, “Generacja” 2012, Issue 5, pp. 10-11.