List

A. Klimczuk, Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as Cultural Institutions and Career Paths in the XXI Century?), [in:] V Kongres Obywatelski. Głosy pokongresowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, electronic publication: www.pfo.net.pl/v-kongres-obywatelski/glosy-pokongresowe/353-andrzej-klimczuk.