List

A. Klimczuk, Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New Media in Civil Participation of Older People), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2014, nr 13, pp. 6-7.