List

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees – Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.