List

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project “Playground Arsenal 2012”), Fundacja SocLab, Białystok 2012, 63pp. (unpublished report)