List

A. Klimczuk, Raport zbiorczy z badania poziomu satysfakcji i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów. Badanie ilościowe (Summary Report of the Satisfaction Survey and Training Needs of Local Authorities Office Employees. Quantitative Study), Project „Sprawny samorząd”, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów 2011, 78pp. (unpublished report)