List

A. Klimczuk, Seminarium: Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy w obliczu zagrożeń psychospołecznych. Walka o wysoką produktywność polskiej pracy (Seminar: Building a good workplace climate in the face of psychosocial risks. Fight for high productivity of Polish work), Gazeta SGH, 27.06.2022, https://gazeta.sgh.waw.pl/konferencje-debaty-spotkania/seminarium-ksztaltowanie-dobrego-klimatu-w-miejscach-pracy-w-obliczu