List

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić?, Gazeta SGH, 03.06.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-czy-polski-system-ochrony.