List

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: sprawne zarządzanie państwem i społeczeństwem, Gazeta SGH, 11.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-sprawne-zarzadzanie-panstwem.