List

A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the context of nationwide representation of NGOs and informal groups of citizens initiatives. The report of the evaluation study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83pp. (unpublished report)