List

A. Klimczuk, Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation). Lecture: V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10.10.2012, electronic publication: http://wrota.warmia.mazury.pl/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2012/3_wiek/1_pan_klimczuk.pdf.