List

A. Klimczuk, Studia przypadku Zarządzania Rozwojem Lokalnym w 16 gminach Polski Wschodniej (Case Studies of Local Development Management in 16 Municipalities of Eastern Poland), Project „Kompetentna Gmina”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010, 80pp. (unpublished report)