List

A. Klimczuk, D. Borowski, Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem (Reason of model in the context of the procedural aspects of cooperation of schools with the environment), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 20-57.