List

A. Klimczuk, W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2013, Issue 7, pp. 18-19.