List

A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.