List

Konferencja naukowa “Granice”, Koło Antropologii Obrazu przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 17-18.04.2007.