List

A. Klimczuk, Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of Ageing Populations), “Obserwatorium Rodzinne” 30.07.2012, electronic publication: www.obserwatoriumrodzinne.pl/klimczuk-ku-konstruktywnym-odpowiedziom-na-wyzwania-starzenia-sie-spoleczenstw/.