List

T. Schimanek (ed.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (Age Management and More. Useful Information for Employers and Employees), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.