List

A. Klimczuk, Zróżnicowanie społeczne ludzi starych (na przykładzie mieszkańców Białegostoku), (Social Diversity of Older People (Residents of Bialystok Example)) [in:] P. Błędowski (ed.), XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pomyślna i niepomyślna starość, poster and conference materials on CD, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa 2009 and abstract published in „Gerontologia Polska” 2009, 17-4, pp. 154.