Projekty

 • COST Action CA19121 ``Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living``

  COST Action CA19121 ``Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living``

  04.2020 – obecnie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Projekt: COST Action CA19121 “Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living”, Management Committee Member

 • COST Action CA19136 ``International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments``

  COST Action CA19136 ``International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments``

  04.2020 – obecnie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Projekt: COST Action CA19136 “International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments”, Management Committee Substitute

 • COST Action CA16226 ``Sheld-On: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly``

  COST Action CA16226 ``Sheld-On: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly``

  10.2018-04.2022 – Centro Tecnológico del Mueble Y la Madera (Hiszpania) – Projekt: COST Action CA16226 “Sheld-On: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly”, Grupa robocza 1. Healthcare

 • COST Action CA16121 ``From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy``

  COST Action CA16121 ``From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy``

  05.2018 – 11.2021 – University of Limerick – Projekt: COST Action CA16121 “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy”, Grupa robocza 1: Praktyki i społeczności oparte na współpracy i Grupa robocza 4: Mechanizmy aktywacji i wspierania ekonomii współpracy

 • COST Action CA16206 ``EMPOWER-SE: Empowering the next generation of social enterprise scholars``

  COST Action CA16206 ``EMPOWER-SE: Empowering the next generation of social enterprise scholars``

  04.2018 – 11.2021 – EMES – Projekt: COST Action CA16206 “EMPOWER-SE: Empowering the next generation of social enterprise scholars”, Grupa robocza 1. Struktury i Grupa robocza 2: Sektory i oddziaływanie

 • COST Action CA15212 ``Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe``

  COST Action CA15212 ``Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe``

  03.2018-09.2020 – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Niemcy) – Projekt: COST Action CA15212 “Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe”, Grupa robocza 2: Rozwijanie synergii z edukacją i Grupa robocza 3: Poprawa relacji społeczeństwo-nauka-polityka

 • European Social Services Awards

  European Social Services Awards

  09.2020 – Ekspert zewnętrzny – European Social Network (Belgia) – Ewaluacja ofert projektów zgłoszonych do European Social Services Awards związanych z tematem “Transformacja opieki społecznej”

 • CES Digital Hub

  CES Digital Hub

  07-08.2020 – Ekspert zewnętrzny – Council for European Studies at Columbia University (Stany Zjednoczone) – CES Digital Hub – Mentoring dla doktorantów i młodych naukowców

 • Big Policy Canvas - Transforming policy making through Big Data and Open Innovation

  Big Policy Canvas - Transforming policy making through Big Data and Open Innovation

  10.2018-09.2019 – ATOS Spain (Hiszpania) – Projekt: Big Policy Canvas – Transforming policy making through Big Data and Open Innovation – Członek społeczności interesariuszy

 • Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze - Praca przy przygotowaniu raportu flagowego ``Enlightenment 2.0``/``Understanding our political nature``

  Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze - Praca przy przygotowaniu raportu flagowego ``Enlightenment 2.0``/``Understanding our political nature``

  05.2018-02.2019 – Ekspert zewnętrzny – Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze – Praca przy przygotowaniu raportu flagowego “Enlightenment 2.0″/”Understanding our political nature: How to put knowledge and reason at the heart of political decision-making” jako recenzent i doradca w Komitecie Sterującym

 • COST Action CA15122 ``ROSEnet – Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy``

  COST Action CA15122 ``ROSEnet – Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy``

  05.2017-03.2020 – Irish Centre for Social Gerontology, NUI Galway, Ireland; Grupa robocza: Wspólnota / przestrzenie – ocena warunków przestrzennych do życia dla starzejących się społeczeństw, w tym czynników oddziałujących na wykluczenie i integrację społeczną w starości

 • Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej

  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej

  2015 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Projekt: “Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej”, opracowanie raportu z badań

 • COST Action IS1402 ``Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective``

  COST Action IS1402 ``Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective``

  2015-2017: Bar Ilan University, Israel; Deutsches Zentrum für Altersfragen, Germany – Projekt: COST Action IS1402 “Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective”, Grupa robocza: “Siła robocza” oceni konkretne warunki zatrudnienia lub sytuacji (np. kryzys gospodarczy), w których ageism może być bardziej wyraźny. Analiza zachowań i postaw pracodawców i ich wpływ na pracowników.

 • Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

  Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

  2014-2015: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Projekt „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przygotowanie opracowań: „Kontraktowanie usług aktywizacyjnych z publicznych służb zatrudnienia na zewnątrz – modele stosowane za granicą” i „Zlecanie usług aktywizacyjnych przez PUP do NGO – poza kontraktowaniem: prawo i praktyka”

 • Kompetencje cyfrowe osób z pokolenia 50+

  Kompetencje cyfrowe osób z pokolenia 50+

  2015: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska – Konsultacje merytoryczne raportu końcowego opracowanego w ramach realizacji badania, którego przedmiotem jest metodologia pomiaru poziomu kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, pozwalająca ocenić nabycie i poziom funkcjonalnych kompetencji cyfrowych

 • Babele

  Babele

  2014: Mentor – udzielanie międzynarodowych konsultacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej i działalności organizacji pozarządowych

 • PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu

  PI-PWP: Innowacje na zakręcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu

  2014: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr i Narodowe Forum Doradztwa Kariery – Kadr – Projekt PI-PWP: Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu realizowany w ramach działania 6.1 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przygotowanie i prezentacja raportu z badań ewaluacyjnych produktów finalnych opracowanych w projekcie; opracowanie raportów desk research Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; opracowanie metodologii badań i przygotowanie narzędzi badawczych; analiza danych i opracowanie raportów z badań ilościowych wraz z rekomendacjami

 • Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej Podregionu białostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz Podregionu krośnieńsko-przemyskiego i Obwodu zakarpackiego na Ukrainie

  Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej Podregionu białostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz Podregionu krośnieńsko-przemyskiego i Obwodu zakarpackiego na Ukrainie

  2014: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Projekt Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej Podregionu białostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz Podregionu krośnieńsko-przemyskiego i Obwodu zakarpackiego na Ukrainie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 – Opracowanie raportu z analizy potencjału ekonomicznego podregionu białostocko-suwalskiego

 • Seniorzy partycypują

  Seniorzy partycypują

  2014: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Konceptualizacja badań oraz analiza Desk Research polityki społecznej wobec starości i polityki wobec osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem modelu miasta przyjaznego starzeniu się Światowej Organizacji Zdrowia; projekt „Seniorzy partycypują” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 • Produkty i usługi dla osób starszych

  Produkty i usługi dla osób starszych

  2014: MDM Badania Społeczne – Opracowanie raportu Desk Research dotyczącego segmentów rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków w porównaniu z innymi dużymi miastami kraju

 • PWP: Przyszłość Edukacji Zawodowej - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych

  PWP: Przyszłość Edukacji Zawodowej - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych

  2013-2014: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – Projekt PWP: Przyszłość Edukacji Zawodowej – lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – opracowanie raportów desk research i FGI „Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem”; opracowanie raportu desk research „Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych”

 • Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury

  Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury

  2013: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – Organizacja praktyk studenckich Instytutu Socjologii UwB w ramach projektu Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury realizowanego w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Obserwatorium Kultury na lata 2013-2014 rok. Zaprojektowanie i realizacja prac zespołowych regionalnych badań Mapa wiedzy i niewiedzy o kulturze w województwie podlaskim, Monitoring wydarzeń kulturalnych w regionie i Podlaska biblioteka kultury

 • Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE

  Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE

  2013: Fundacja Aktywizacja – Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – przygotowanie narzędzia ewaluacyjnego do wszystkich zajęć; przeprowadzenie analizy zebranych danych; przygotowanie raportu z ewaluacji projektu

 • Obóz Kultury 2.0

  Obóz Kultury 2.0

  2012-2013: Fundacja Ortus – Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu Obóz Kultury 2.0 współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – serii warsztatów typu medialab, opracowanie modelu instytucji, przeprowadzenie badań ankietowych CAWI, wywiadów ITI, analiza wizerunku, analiza Desk Research

 • Plac Zabaw Arsenał

  Plac Zabaw Arsenał

  2012-2013: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Przygotowanie raportu z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu Plac Zabaw Arsenał w latach 2012-2013 realizowanego w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok; sporządzenie analizy doboru próby, metody i narzędzia badania, stopnia zadowolenia oraz oczekiwań uczestników programu, opinii respondentów, opracowanie graficzne i opisowe

 • Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej

  Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej

  2013: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Konceptualizacja badań dotyczących samorządowej i obywatelskiej współpracy w województwie podlaskim oraz analiza danych zastanych; projekt realizowany w programie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013

 • Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

  2013: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Opracowanie raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji, w tym: opracowanie narzędzia badawczego, przygotowanie struktury próby badawczej, statystyczna analiza danych, prezentacja raportu

 • My Obywatele

  My Obywatele

  2013: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Przygotowanie badania ewaluacyjnego sieci My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym: przygotowanie narzędzi badawczych, analiza i opracowanie wyników, koordynacja projektu, prezentacja wyników

 • Foresight Technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

  Foresight Technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

  2011-2013: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej – Projekt Foresight Technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii realizowany w ramach poddziałania 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – praca w ramach Grupy Wsparcia: pomoc w procesie monitorowania przebiegu badań, pomoc w pozyskiwaniu ekspertów, popularyzacja idei projektu, pomoc w organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych, opracowywanie dokumentów

 • Innowacje rynku pracy - testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych

  Innowacje rynku pracy - testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych

  2012-2013: WYG International i Narodowe Forum Doradztwa Kariery – Projekt Innowacje rynku pracy – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych realizowany w ramach działania 6.1 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – przygotowanie i prezentacja raportu z badań ewaluacyjnych produktów finalnych opracowanych w projekcie; opracowanie raportów desk research Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; Outplacement dla pracowników – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju; opracowanie metodologii badań i przygotowanie narzędzi badawczych; analiza danych i opracowanie raportów z badań ilościowych wraz z rekomendacjami

 • Creative Poland

  Creative Poland

  2013: Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus – Projekt Creative Poland realizowany w ramach działania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przygotowanie scenariuszy warsztatów, przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie raportów z warsztatów; doradztwo w zakresie stworzenia i rozwoju Partnerstwa na rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego

 • Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  2013: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Opracowanie merytoryczne publikacji dot. sytuacji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, z uwzględnieniem działań Niepublicznych Agencji Zatrudnienia, w tym przygotowanie i przeprowadzenie następujących elementów badania Niepublicznych Agencji Zatrudnienia prowadzonych przez organizacje pozarządowe: przygotowanie koncepcji badania; przygotowanie narzędzi badawczych; przygotowanie i opracowanie danych ilościowych; koordynacja prac zespołu badawczego

 • Procesy funkcjonowania pamięci zbiorowej w regionach kulturowo zróżnicowanych na przykładzie Białostocczyzny i Lubelszczyzny

  Procesy funkcjonowania pamięci zbiorowej w regionach kulturowo zróżnicowanych na przykładzie Białostocczyzny i Lubelszczyzny

  2012: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – Projekt Procesy funkcjonowania pamięci zbiorowej w regionach kulturowo zróżnicowanych na przykładzie Białostocczyzny i Lubelszczyzny w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – opracowanie materiału z wywiadów pogłębionych

 • Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

  Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

  2012: Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego – Projekt Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000 realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – określenie i analiza uwarunkowań rozwojowych obszarów funkcjonalnych Pojezierza Suwalskiego oraz Puszczy Knyszyńskiej na potrzeby opracowania Lokalnych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

 • Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim

  Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim

  2012: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Projekt Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Obserwatorium Kultury na 2012 rok – analiza uczestnictwa w kulturze, potrzeb kulturalnych i postrzegania kultury z perspektywy roli Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki; ilościowo-jakościowe określenie wizerunku teatru i ocena jego działalności artystyczno-marketingowej

 • Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych

  Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych

  2012: Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Projekt „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych” realizowany w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok – diagnoza potrzeb i aktywności kulturalnych osób w starszym wieku oraz ich społecznych kontekstów; kierowanie zespołem realizującym badania ilościowe podczas wybranych wydarzeń kulturalnych w województwie podlaskim

 • Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

  Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard

  2012: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej – Projekt „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” realizowany w ramach poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – praca w zespole ds. opracowania poradnika standardów normatywnych; opracowanie poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego; moderowanie seminarium upowszechniającego standardy normatywne

 • Polska Cyfrowa Równych Szans

  Polska Cyfrowa Równych Szans

  2012: Stowarzyszenie Miasta w Internecie i Instytut Finansów – Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans realizowany w ramach projektu systemowego Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu – przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie prelekcji na Podlaskim Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej

 • Innowacje 50+ - testowanie i wdrażanie nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia

  Innowacje 50+ - testowanie i wdrażanie nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia

  2012: WYG International – Projekt Innowacje 50+ – testowanie i wdrażanie nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia realizowany w ramach działania 8.3 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zorganizowanie i przeprowadzenie badania desk research i badania eksperckiego, ewaluacja zewnętrzna, prezentacja wyników badania i opracowanie raportu

 • Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej - budowanie dobra wspólnego

  Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej - budowanie dobra wspólnego

  2012: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Projekt Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej – budowanie dobra wspólnego realizowany w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie prelekcji na seminarium Partnerstwo lokalne jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

 • R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji

  R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji

  2012: Stowarzyszenie Miasta w Internecie – Projekt R@CK – Rodziny Cyfrowych Kompetencji realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – przygotowanie i redagowanie treści portalu projektu

 • Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego

  Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego

  2009-2011: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – Projekt Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego – badanie sektora rehabilitacji geriatrycznej oraz badanie sektora produkcji oprogramowania komputerowego (software), analiza uwarunkowań i barier rozwojowych z wykorzystaniem metod: analizy SWOT, PEST, scenariuszy, pięciu sił Portera, badań terenowych i studium przypadku

 • RECO - Regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych

  RECO - Regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych

  2011: Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS – Projekt RECO – Regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych realizowany w ramach mini-programu CREATOR Europejskiego Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC – Opracowanie wniosków i rekomendacji z badań Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia; stworzenie typologii – profili osób powyżej 50. roku życia w odniesieniu do poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; interpretacja wyników badania w ujęciu gerontologii społecznej

 • Sprawny Samorząd

  Sprawny Samorząd

  2011: Stowarzyszenie Miasta w Internecie – Projekt Sprawny Samorząd realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych; opracowanie raportów z badań jakościowych; opracowanie raportu zbiorczego z analizy danych zastanych na podstawie danych wtórnych; opracowanie raportu zbiorczego z badań ilościowych dotyczących jakości świadczonych usług i satysfakcji klienta; opracowanie raportu zbiorczego z badań ilościowych i jakościowych dotyczących poziomu satysfakcji pracowników

 • L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego

  L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego

  2011: Stowarzyszenie Miasta w Internecie – Projekt L@KTUR – Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – analiza dokumentów strategicznych i diagnostycznych do przygotowania strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w zakresie sektora turystycznego; opracowywanie treści strategii

 • Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

  Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

  2011: Stowarzyszenie Miasta w Internecie – Projekt Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – analiza dokumentów strategicznych i diagnostycznych służących do przygotowania strategicznego studium wpływu inwestycji w rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych; opracowywanie strategii stymulowania wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym i wojewódzkim poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

 • Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy

  Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy

  2010-2011: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Projekt Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy realizowany w ramach poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – badanie uczestników podlaskiego rynku pracy z wykorzystaniem metod: badania sondażowego, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych

 • Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej

  Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej

  2010: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej – Projekt Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej – prowadzenie zajęć z zakresu edukacji globalnej w wybranych szkołach ponadpodstawowych w mieście Białystok

 • Kompetentna Gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym

  Kompetentna Gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym

  2009-2010 – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Projekt Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – wywiady pogłębione z kluczowymi przedstawicielami gmin Polski Wschodniej, sondażowe badanie wpływu instrumentów zarządzania rozwojem lokalnym na procesy rozwojowe gmin, sondażowe badanie potrzeb szkoleniowych oraz przygotowanie studiów przypadków

 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej

  Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej

  2009-2010: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Badanie ewaluacyjne Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej – dobór przedstawicieli instytucji pośredniczących i wdrażających oraz beneficjentów końcowych w województwie podlaskim, przeprowadzenie serii wywiadów pogłębionych i opracowanie materiału empirycznego

 • Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie

  Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie

  2009: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Projekt Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie – wywiady telefoniczne z przedstawicielami firm należących do inicjatyw klastrowych i wywiady z osobami zarządzającymi inicjatywami klastrowymi

 • Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku

  Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku

  2009: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – Udział w pracach bieżących działu projektów i działu organizacji imprez w ramach programu Staże w instytucjach kultury 2009 – edycja wiosenna Narodowego Centrum Kultury; promocja wydarzeń kulturalnych, pozyskiwanie sponsorów, monitorowanie portali informacyjnych i programów wspierających rozwój kultury; przygotowanie i realizacja projektu badawczego Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku

 • Narodowy Program Foresight Polska 2020

  Narodowy Program Foresight Polska 2020

  2008: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Narodowy Program Foresight Polska 2020 – Ocena potrzeb i zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wybór kierunków rozwoju badań zwiększających konkurencyjność gospodarki i jakość życia w Polsce

 • Demokracja lokalna: relacje między lokalną władzą i społecznością jako czynnik rozwoju małych zbiorowości terytorialnych

  Demokracja lokalna: relacje między lokalną władzą i społecznością jako czynnik rozwoju małych zbiorowości terytorialnych

  2007-2008: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – Projekt Demokracja lokalna: relacje między lokalną władzą i społecznością jako czynnik rozwoju małych zbiorowości terytorialnych – indywidualny dobór informatorów, przeprowadzenie serii wywiadów pogłębionych, opracowanie materiału empirycznego

 • Ewolucja tożsamości a integracja społeczności lokalnej w trakcie zmiany systemu polskiego na przykładzie miasta Suchowola

  Ewolucja tożsamości a integracja społeczności lokalnej w trakcie zmiany systemu polskiego na przykładzie miasta Suchowola

  2007: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – Praktyki studenckie w miejscowości Suchowola, projekt Ewolucja tożsamości a integracja społeczności lokalnej w trakcie zmiany systemu polskiego na przykładzie miasta Suchowola – kierowanie grupą wizualną zajmującą się przygotowaniem fotoesejów i filmu dokumentalnego

 • Demokracja lokalna w działaniu

  Demokracja lokalna w działaniu

  2005: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – Praktyki studenckie w miejscowościach Rydzewo i Miłki, projekt Demokracja lokalna w działaniu – przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z lokalnymi liderami opinii

 • Praca jako dziennikarz w branży gier komputerowych

  Praca jako dziennikarz w branży gier komputerowych

  2001-2009: redaktor – o2.pl Sp. z o.o.; współpracownik redakcji – Wydawnictwo Independent Press (magazyn “Neo Plus”);  redaktor – Interia.pl S.A.; współpracownik redakcji – Gry-Online S.A.; koordynator merytoryczny – Gamesweek.pl; redaktor – magazyn internetowy “Załoga G”; współpracownik redakcji – Gry.Hoga.pl; współpracownik redakcji – Konsole.com.pl; współpracownik redakcji – Jest-Ok.pl; redaktor- Gry.Reporter.pl; właściciel i moderator treści – katalog magazynów internetowych Magazinier