List

A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych (Adaptation of Vocational Schools for Socio-economic Trends), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 37-68.

  Posts

No posts