List

T. Schimanek (ed.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy (Professional Activation of the 50 + and Age Management. Information Useful for Labor Market Institutions), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.

  Posts

No posts