List

A. Klimczuk, Cykl seminarium online Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Pandemia a polityka gospodarcza wobec MŚP, Gazeta SGH, 15.03.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/cykl-seminarium-online-polityka-publiczna-oparta-na-wiedzy-i-faktach

  Posts

No posts