List

B. Kalinowska, I. Kiercul, A. Klimczuk, Działalność instytucji kultury w opinii mieszkańców Białegostoku (The Activities of Cultural Institutions in the Opinion of the Bialystok Residents), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok 2009, 28pp. (unpublished report)

  Posts

No posts