List

Klimczuk, Andrzej. 2012. “Etyka Jako Obszar I Kontekst Standaryzacji Działalności Organizacji Pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities).” In Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarządowych Z Powiatu Oleckiego, edited by Katarzyna Sztop-Rutkowska, 74–92. Olecko: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. http://www.fundacja.olecko.pl/downloads/dobra\_poradnik.pdf.

  Posts

No posts