List

A. Klimczuk, Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What Infrastructure and Institutional Environment of the Construction of Social Capital?), [in:] „VII Kongres Obywatelski. Głosy przed Kongresem”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, electronic publication: www.kongresobywatelski.pl/glosy-przed-kongresem/795–jaka-infrastruktura-i-otoczenie-instytucjonalne-budowy-kapitalu-spolecznego.

  Posts

No posts