List

K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989 (Nicer? PRL in City Space. Bialystok Architecture Years 1945-1989), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

  Posts

No posts