List

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm – bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies – Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.

  Posts

No posts