List

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project “Playground Arsenal 2013”), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 88pp. (unpublished report)

  Posts

No posts