List

A. Klimczuk, Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu “PI-PWP: Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu” (The Report of the External Evaluation of the Project “PI-PIP: Innovation at the Turn – Testing and Implementation of New Methods of Outplacement”), BFKK, Białystok 2014, 81pp.

  Posts

No posts