List

A. Klimczuk, Seminarium online: Polska i świat po pandemii: kryzys edukacyjny – oświata i szkolnictwo wyższe, Gazeta SGH, 18.05.2020, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/seminarium-line-polska-i-swiat-po-pandemii-kryzys-edukacyjny-oswiata-i.

  Posts

No posts