List

K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny. Wydanie III uzupełnione (Jewish Heritage Trail in Bialystok. Historical Guide. III Edition Supplemented), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.

  Posts

No posts