List

A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności (Creating a Culture of Employability), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 113-156.

  Posts

No posts