List

A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego (We live together, a methods of social capital building), [in:] A.J. Kloza (ed.), Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, p. 5-6.

  Posts

No posts