Filter by type:

Sort by year:

Ageing Policies in Selected Cities of Poland: Key Governance Issues

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Ageing Policies in Selected Cities of Poland: Key Governance Issues, Scientific Conference
Publication year: 2016

Comparative Analysis of National and Regional Silver Economy Models in the European Union

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Silver Economy Models in the European Union, International Seminar
Publication year: 2015

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
Publication year: 2013

Abstract

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności.
**
The aim of the project is to provide a thorough and practical knowledge on the attitudes of the inhabitants of Bialystok within tolerance. Taken diagnosis allows the formation of social policy in dealing with intolerance, as well as to enable the government matching of appropriate instruments of social policy to specific target groups. On the basis of the study – groups with a higher degree of intolerance are indicated.

Współczesna kultura wyłączenia. Tabloidyzacja śmierci i pogrzebu (Contemporary culture of exclusion. Tabloidization of death and funerals)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk Współczesna kultura wyłączenia. Tabloidyzacja śmierci i pogrzebu (Contemporary culture of exclusion. Tabloidization of death and funerals) (Lecture at Konferencja naukowa
Publication year: 2007

Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, „Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości”, [w:] A. Kobylarek (red.), „Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 344-360. // II Międzynarodowa Konferencja Studencka „Talenty”, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 29-30.11.2007.
Publication year: 2007

Materiały zastane w socjologii wizualnej - teoria i praktyka (Existing sources in visual sociology - theory and practice)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Materiały zastane w socjologii wizualnej - teoria i praktyka (Lecture at the Visual Anthropology Club and Sociologists Science Club on University of Białystok Institute of Sociology, Białystok, 03.2007).
Publication year: 2007

Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 3(5), p. 177-187. // III Międzynarodowa konferencja naukowa
Publication year: 2007

Drugie życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk Drugie życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality), PTS and UAM, Poznań 2008 (Lecture at the XIII Polish Sociological Congress
Publication year: 2007

Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?)

Prezentacje
Andrzej Klimczuk
A. Klimczuk, Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 2(4), p. 103-111. // II Międzynarodowa konferencja naukowa
Publication year: 2006